Thông tin pháp lý

Thông tin pháp lý

16/06/2017

Giới thiệu về sản phẩm :

Sản phẩm bao gồm Ứng dụng cho di động ManMo và trang web www.manmo.vn .Chúng tôi cung cấp các thông tin liên quan đến dịch vụ nhà nghỉ, bao gồm nhưng không giới hạn: hình ảnh, bảng giá, dịch vụ đi kèm tới người dùng, cũng như các thông tin du lịch cần biết.

Chịu trách nhiệm nội dung :

Ông Trần Ngọc Mạnh - Founder dự án ManMo

Quyền truy cập :

Quí khách được yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân bắt buộc trên trang web (được đánh dấu bằng kí hiệu hoa thị) để hoàn thiện thủ tục đặt phòng của chúng tôi. Những thông tin còn lại không bắt buộc.

Trang web này và tất cả các nội dung trên trang này không được sao chép, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các tác phẩm khác mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản với Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam.

Tất cả lô-gô, tên sản phẩm và tên dịch vụ của ManMo điều thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam.

Thông tin trên trang web hoặc ứng dụng ManMo không đảm bảo tính cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và có thể có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên website và ứng dụng mobile.