Nhà nghỉ, Khách sạn, Homestay, Căn hộ dịch vụ trên toàn quốc