Hướng dẫn đặt phòng

Hướng dẫn đặt phòng

06/07/2020

Bước 1: tìm kiếm cơ sở lưu trú phù hợp với nhu cầu của bạn

Bước 2: đăng nhập tài khoản, có thể sử dụng chức năng đăng nhập bằng Google hoặc Facebook cho nhanh

Bước 3: bấm nút Đặt phòng

Bước 4: điền thông tin vào form đăng ký, bấm nút Gửi yêu cầu đặt phòng