Nhà nghỉ Song Long

 • Tivi
 • Wifi
 • Điều hòa
 • Điện thoại
 • Truyền hình cáp
 • Bình nóng lạnh
 • Bảng Giá
 • Bản đồ
 • Đánh giá

Bảng Giá

Ảnh Tên loại phòng Giá theo giờ Giá theo ngày Giá qua đêm Giá phụ trội
Phòng đôi
 • Giờ thứ 1 giá: 150,000đ
450,000đ 250,000đ
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở ngày
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở qua đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở ngày
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 đêm
 • Phụ trội quá số lượng người ở
  • Phụ trội mỗi người tiếp theo:
Phòng 3 người
 • Giờ thứ 1 giá: 150,000đ
400,000đ 250,000đ
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở ngày
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở qua đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở ngày
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 đêm
 • Phụ trội quá số lượng người ở
  • Phụ trội mỗi người tiếp theo:
Phòng đơn
 • Giờ thứ 1 giá: 120,000đ
350,000đ 200,000đ
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở ngày
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở qua đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở ngày
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 20,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 đêm
 • Phụ trội quá số lượng người ở
  • Phụ trội mỗi người tiếp theo:

Bản đồ

Đánh giá

 • 0
 • Tổng 0
 • 5 1
 • 4 0
 • 3 0
 • 2 0
 • 1 0

Địa điểm lân cận

Nhà nghỉ Hoàng Lê
80,000đ/giờ 0935711412
0 đánh giá
Nhà nghỉ Hiệp Anh
80,000đ/giờ 0904370886
0 đánh giá
Nhà nghỉ Trúc Sơn
100,000đ/giờ 0932015788
0 đánh giá
Nhà nghỉ Vạn Bảo
80,000đ/giờ 01239505992
0 đánh giá
Nhà nghỉ Sao Mai 2
80,000đ/giờ 0966607626
0 đánh giá
Nhà nghỉ Phương Linh
80,000đ/giờ 0977129165
0 đánh giá
Nhà nghỉ Trúc Sơn
70,000đ/giờ 02437755333
0 đánh giá
Nhà nghỉ 325
80,000đ/giờ 0989235916
0 đánh giá