Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu

 • Wifi
 • Giặt là
 • Điều hòa
 • Chỗ để ôtô
 • Điện thoại
 • Tủ quần áo
 • Bình cứu hỏa
 • Bình nóng lạnh
 • Bàn uống nước
 • Bảng Giá
 • Bản đồ
 • Đánh giá

Bảng Giá

Ảnh Tên loại phòng Giá theo giờ Giá theo ngày Giá qua đêm Giá phụ trội
Cao cấp
 • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
 • Giờ thứ 2 giá: 125,000đ
 • Giờ thứ 3 giá: 150,000đ
 • Giờ thứ 4 giá: 175,000đ
 • Giờ thứ 5 giá: 200,000đ
 • Giờ thứ 6 giá: 225,000đ
 • Giờ thứ 7 giá: 300,000đ
300,000đ 270,000đ
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở ngày
  • Giờ thứ 3 giá: 40,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở qua đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 30,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 15,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 30,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở ngày
  • Giờ thứ 3 giá: 60,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 8 giá: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 30,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 đêm
 • Phụ trội quá số lượng người ở
  • Phụ trội mỗi người tiếp theo: 30,000đ
Ba gường
 • Giờ thứ 1 giá: 120,000đ
 • Giờ thứ 2 giá: 150,000đ
 • Giờ thứ 3 giá: 180,000đ
 • Giờ thứ 4 giá: 210,000đ
 • Giờ thứ 5 giá: 240,000đ
 • Giờ thứ 6 giá: 330,000đ
330,000đ 300,000đ
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở ngày
  • Giờ thứ 3 giá: 60,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 90,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 8 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 330,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở qua đêm
  • Giờ thứ 5 giá: 60,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 90,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 8 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 9 giá: 330,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở ngày
  • Giờ thứ 4 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 240,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 330,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 210,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 30,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 đêm
 • Phụ trội quá số lượng người ở
  • Phụ trội mỗi người tiếp theo: 30,000đ
Hai gường (Đôi)
 • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
 • Giờ thứ 2 giá: 120,000đ
 • Giờ thứ 3 giá: 140,000đ
 • Giờ thứ 5 giá: 160,000đ
 • Giờ thứ 6 giá: 180,000đ
 • Giờ thứ 7 giá: 250,000đ
250,000đ 220,000đ
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở ngày
  • Giờ thứ 3 giá: 60,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 250,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở qua đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 30,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 30,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 30,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 30,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở ngày
  • Giờ thứ 1 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 140,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 160,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 8 giá: 250,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở đêm
  • Giờ thứ 1 giá: 30,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 đêm
 • Phụ trội quá số lượng người ở
  • Phụ trội mỗi người tiếp theo: 30,000đ
Một gường (Đơn)
 • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
 • Giờ thứ 2 giá: 125,000đ
 • Giờ thứ 3 giá: 150,000đ
 • Giờ thứ 4 giá: 175,000đ
 • Giờ thứ 5 giá: 200,000đ
200,000đ 200,000đ
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở ngày
  • Giờ thứ 3 giá: 60,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 200,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội quá giờ Checkout ở qua đêm
  • Giờ thứ 6 giá: 60,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 8 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 9 giá: 200,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở ngày
  • Giờ thứ 5 giá: 80,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 140,000đ
  • Giờ thứ 7 giá:
  • Giờ thứ 8 giá:
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội vào sớm giờ Checkin ở đêm
  • Giờ thứ 1 giá:
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 đêm
 • Phụ trội quá số lượng người ở
  • Phụ trội mỗi người tiếp theo: 30,000đ

Bản đồ

Đánh giá

 • 0
 • Tổng 0
 • 5 1
 • 4 0
 • 3 0
 • 2 0
 • 1 0

Địa điểm lân cận

Khách sạn Thiên Hải
600,000đ/ngày 0203.832.999
0 đánh giá
Nhà Nghỉ Hoàng Xuân
200,000đ/ngày 0984612393
0 đánh giá
Đoan Trang Hotel - Phố Mới
Giá liên hệ 0983183235
0 đánh giá