• Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu tại Số nhà 034, phố Sơn Tùng, Phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai

 • Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu tại Số nhà 034, phố Sơn Tùng, Phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai

Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu

 • Wifi
 • Giặt là
 • Điều hòa
 • Chỗ để ôtô
 • Điện thoại
 • Tủ quần áo
 • Bình cứu hỏa
 • Bình nóng lạnh
 • Bàn uống nước
 • Bảng Giá
 • Bản đồ
 • Đánh giá
 • Giới thiệu

Bảng Giá

Tên loại phòng Nghỉ theo giờ Nghỉ theo ngày Nghỉ qua đêm Giá phụ trội
Cao cấp
 • 1 giờ: 100,000đ
 • 2 giờ: 125,000đ
 • 3 giờ: 150,000đ
 • 4 giờ: 175,000đ
 • 5 giờ: 200,000đ
 • 6 giờ: 225,000đ
 • 7 giờ: 300,000đ
300,000đ 270,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 40,000đ
  • 4 giờ: 80,000đ
  • 5 giờ: 120,000đ
  • 6 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 15,000đ
  • 3 giờ: 30,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 30,000đ/người
Ba gường
 • 1 giờ: 120,000đ
 • 2 giờ: 150,000đ
 • 3 giờ: 180,000đ
 • 4 giờ: 210,000đ
 • 5 giờ: 240,000đ
 • 6 giờ: 330,000đ
330,000đ 300,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 60,000đ
  • 4 giờ: 90,000đ
  • 5 giờ: 120,000đ
  • 6 giờ: 150,000đ
  • 8 giờ: 180,000đ
  • 7 giờ: 330,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 5 giờ: 60,000đ
  • 6 giờ: 90,000đ
  • 7 giờ: 120,000đ
  • 8 giờ: 150,000đ
  • 9 giờ: 330,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 30,000đ/người
Hai gường (Đôi)
 • 1 giờ: 100,000đ
 • 2 giờ: 120,000đ
 • 3 giờ: 140,000đ
 • 5 giờ: 160,000đ
 • 6 giờ: 180,000đ
 • 7 giờ: 250,000đ
250,000đ 220,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 60,000đ
  • 4 giờ: 80,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 250,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 30,000đ
  • 3 giờ: 30,000đ
  • 4 giờ: 30,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 30,000đ/người
Một gường (Đơn)
 • 1 giờ: 100,000đ
 • 2 giờ: 125,000đ
 • 3 giờ: 150,000đ
 • 4 giờ: 175,000đ
 • 5 giờ: 200,000đ
200,000đ 200,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 60,000đ
  • 4 giờ: 80,000đ
  • 5 giờ: 100,000đ
  • 6 giờ: 200,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 6 giờ: 60,000đ
  • 7 giờ: 80,000đ
  • 8 giờ: 100,000đ
  • 9 giờ: 200,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 30,000đ/người
 • Tên loại phòng: Cao cấp
 • Nghỉ theo giờ:
  - 1 giờ: 100,000đ
  - 2 giờ: 125,000đ
  - 3 giờ: 150,000đ
  - 4 giờ: 175,000đ
  - 5 giờ: 200,000đ
  - 6 giờ: 225,000đ
  - 7 giờ: 300,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 300,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 270,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 40,000đ
   - 4 giờ: 80,000đ
   - 5 giờ: 120,000đ
   - 6 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 15,000đ
   - 3 giờ: 30,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 30,000đ/người
 • Tên loại phòng: Ba gường
 • Nghỉ theo giờ:
  - 1 giờ: 120,000đ
  - 2 giờ: 150,000đ
  - 3 giờ: 180,000đ
  - 4 giờ: 210,000đ
  - 5 giờ: 240,000đ
  - 6 giờ: 330,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 330,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 300,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 60,000đ
   - 4 giờ: 90,000đ
   - 5 giờ: 120,000đ
   - 6 giờ: 150,000đ
   - 8 giờ: 180,000đ
   - 7 giờ: 330,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 5 giờ: 60,000đ
   - 6 giờ: 90,000đ
   - 7 giờ: 120,000đ
   - 8 giờ: 150,000đ
   - 9 giờ: 330,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 30,000đ/người
 • Tên loại phòng: Hai gường (Đôi)
 • Nghỉ theo giờ:
  - 1 giờ: 100,000đ
  - 2 giờ: 120,000đ
  - 3 giờ: 140,000đ
  - 5 giờ: 160,000đ
  - 6 giờ: 180,000đ
  - 7 giờ: 250,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 250,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 220,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 60,000đ
   - 4 giờ: 80,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 250,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 30,000đ
   - 3 giờ: 30,000đ
   - 4 giờ: 30,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 30,000đ/người
 • Tên loại phòng: Một gường (Đơn)
 • Nghỉ theo giờ:
  - 1 giờ: 100,000đ
  - 2 giờ: 125,000đ
  - 3 giờ: 150,000đ
  - 4 giờ: 175,000đ
  - 5 giờ: 200,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 200,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 200,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 60,000đ
   - 4 giờ: 80,000đ
   - 5 giờ: 100,000đ
   - 6 giờ: 200,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 6 giờ: 60,000đ
   - 7 giờ: 80,000đ
   - 8 giờ: 100,000đ
   - 9 giờ: 200,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 30,000đ/người

Bản đồ

Đánh giá

 • 0
 • Tổng 0
 • 5 0
 • 4 0
 • 3 0
 • 2 0
 • 1 0

Giới thiệu

Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu là một Khách sạn 1 sao đẹp có địa chỉ ngay tại Số nhà 034, phố Sơn Tùng, Phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu có quy mô 0 phòng, phòng ốc của Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Các cặp đôi đặc biệt thích địa điểm Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu và họ đã cho 0 điểm sau khi nghỉ tại đây. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu
 • Điện thoại: 0983183235
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: Số nhà 034, phố Sơn Tùng, Phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai

Cơ sở lưu trú khác

Nhà Nghỉ Hoàng Xuân
200,000đ/ngày 0984612393
0 Đánh giá
Đoan Trang Hotel - Phố Mới
Giá liên hệ 0983183235
0 Đánh giá
Khách sạn Thiên Hải
600,000đ/ngày 0769089999
0 Đánh giá