Nice Day Hotel Dalat tại 136 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Nice Day Hotel Dalat

 • Máy in
 • Tivi
 • Wifi
 • Giặt là
 • Chỗ để ôtô
 • Nhà hàng
 • Điện thoại
 • Tủ quần áo
 • Bình cứu hỏa
 • Truyền hình cáp
 • Bàn làm việc
 • Bồn tắm
 • Bình nóng lạnh
 • Tủ lạnh
 • Bàn uống nước
 • Mini Bar
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Máy sấy tóc
 • Cho thuê xe ô tô, xe máy
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Bảng Giá
 • Bản đồ
 • Đánh giá
 • Giới thiệu
 • Thuê xe

Bảng Giá

Tên loại phòng Nghỉ theo giờ Nghỉ theo ngày Nghỉ qua đêm Giá phụ trội
Phòng gia đình có ban công.
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 300,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 400,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 500,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 600,000đ
600,000đ 500,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 200,000đ
  • 5 giờ: 400,000đ
  • 6 giờ: 600,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 200,000đ
  • 5 giờ: 400,000đ
  • 6 giờ: 600,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 80,000đ/người
Phòng 2 giường đôi có ban công.
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 270,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 350,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 450,000đ
500,000đ 400,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 5 giờ: 250,000đ
  • 6 giờ: 450,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 5 giờ: 250,000đ
  • 6 giờ: 450,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 80,000đ/người
Phòng tiêu chuẩn 2 giường đôi không có ban công
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 250,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 300,000đ
400,000đ 350,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 150,000đ
  • 5 giờ: 250,000đ
  • 6 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 150,000đ
  • 5 giờ: 250,000đ
  • 6 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 80,000đ/người
Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn, 1 giường đôi
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 160,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 220,000đ
300,000đ 270,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 100,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 250,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 100,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 250,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 80,000đ/người
Phòng tiêu chuẩn giường đơn
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 170,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 200,000đ
250,000đ 200,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 50,000đ
  • 2 giờ: 70,000đ
  • 3 giờ: 100,000đ
  • 4 giờ: 200,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 2 giờ: 63,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 200,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 80,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng gia đình có ban công.
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h đến 23h
  • Giờ thứ 1 giá: 300,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 400,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 500,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 600,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 600,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 500,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 200,000đ
   - 5 giờ: 400,000đ
   - 6 giờ: 600,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 3 giờ: 200,000đ
   - 5 giờ: 400,000đ
   - 6 giờ: 600,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 80,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng 2 giường đôi có ban công.
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h đến 23h
  • Giờ thứ 1 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 270,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 350,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 450,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 500,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 400,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 5 giờ: 250,000đ
   - 6 giờ: 450,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 5 giờ: 250,000đ
   - 6 giờ: 450,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 80,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng tiêu chuẩn 2 giường đôi không có ban công
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h đến 23h
  • Giờ thứ 1 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 250,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 300,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 400,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 350,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 150,000đ
   - 5 giờ: 250,000đ
   - 6 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 3 giờ: 150,000đ
   - 5 giờ: 250,000đ
   - 6 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 80,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn, 1 giường đôi
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h đến 23h
  • Giờ thứ 1 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 160,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 220,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 300,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 270,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 3 giờ: 100,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 250,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 3 giờ: 100,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 250,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 80,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng tiêu chuẩn giường đơn
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h đến 23h
  • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 170,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 200,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 250,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 200,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 50,000đ
   - 2 giờ: 70,000đ
   - 3 giờ: 100,000đ
   - 4 giờ: 200,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 2 giờ: 63,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 200,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 80,000đ/người

Bản đồ

Đánh giá

 • 3
 • Tổng 1
 • 5 0
 • 4 0
 • 3 1
 • 2 0
 • 1 0
 • Đào Chinh Hà

  Giá phòng chấp nhận được nhưng không có ghế tình yêu

Giới thiệu

Nice Day Hotel (tên cũ là Gold Star) là 1 khách sạn ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Khách sạn tọa lạc tại 136 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt (cách chợ Đà Lạt chỉ 10 phút đi bộ). Với sức chứa tối đa 60 khách, 16 phòng, khách sạn có đầy đủ các loại phòng, từ phòng đơn cho đến phòng đôi, phòng gia đình. Tất cả các phòng đều được trang bị những trang thiết bị hiện đại (bình nóng lạnh, TV màn hình phẳng, truyền hình cáp, tủ lạnh,…) để phục vụ khách. Khách sạn cũng có bãi xe để phục vụ những khách đi xe riêng, khách đoàn. Khách sạn cung cấp đầy đủ các dịch vụ như thuê xe máy, xe hơi, đưa đón sân bay, giặt ủi, tour du lịch,…

Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện, Nice Day Hotel luôn mong muốn mang đến sự phục vụ tốt nhất cho quý khách và gia đình trong những ngày nghỉ ngơi, công tác tại thành phố Đà Lạt ngàn hoa.

Cơ sở lưu trú khác

Khách sạn Trí Đức
Giá liên hệ 0975898607
0 Đánh giá
Starhill Hotel
Giá liên hệ 02633580088
0 Đánh giá
Victory Dalat Hotel
Giá liên hệ 02633585588
0 Đánh giá
Du Lys Hotel Dalat
Giá liên hệ 0263 3838 263
0 Đánh giá
Khách sạn Arapang
Giá liên hệ 0918007111
0 Đánh giá
Khách Sạn Phước Sơn
Giá liên hệ 0964500289
0 Đánh giá
The Scent Hotel
Giá liên hệ 02636283838
0 Đánh giá
Suka Hotel
Giá liên hệ 02633586786
0 Đánh giá