ManMo The Sun Hotel tại 24 Ngõ 580 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm , Hải An Hải Phòng

ManMo The Sun Hotel

 • 24 Ngõ 580 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm , Hải An Hải Phòng
 • Xem số điện thoại     thesunhotel580@gmail.com
 • Tổng số phòng: 20
 • Máy in
 • Tivi
 • Wifi
 • Giặt là
 • Điều hòa
 • Thang máy
 • Chỗ để ôtô
 • Nhà hàng
 • Ăn sáng
 • Điện thoại
 • Tủ quần áo
 • Bình cứu hỏa
 • Truyền hình cáp
 • Bàn làm việc
 • Bồn tắm
 • Bình nóng lạnh
 • Tủ lạnh
 • Bàn uống nước
 • Mini Bar
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Máy sấy tóc
 • Cho thuê xe ô tô, xe máy
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Hội trường
 • Bảng Giá
 • Bản đồ
 • Đánh giá
 • Giới thiệu

Bảng Giá

Tên loại phòng Nghỉ theo giờ Nghỉ theo ngày Nghỉ qua đêm Giá phụ trội
Phòng Lớn

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 140,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 170,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 230,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 290,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 350,000đ
500,000đ 400,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 100,000đ/người
Phòng Nhỏ

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 120,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 150,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 180,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 210,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 240,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 270,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 300,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 330,000đ
400,000đ 300,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 100,000đ/người
Phòng Thường

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 130,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 160,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 190,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 220,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 250,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 280,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 310,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 340,000đ
450,000đ 350,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 100,000đ/người
Phòng VIP

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 150,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 180,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 210,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 240,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 270,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 300,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 330,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 360,000đ
550,000đ 450,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 30,000đ
  • 2 giờ: 60,000đ
  • 3 giờ: 90,000đ
  • 4 giờ: 120,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 100,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng Lớn
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 140,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 170,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 230,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 290,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 350,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 500,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 400,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 100,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng Nhỏ
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 120,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 150,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 180,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 210,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 240,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 270,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 300,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 330,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 400,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 300,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 100,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng Thường
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 130,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 160,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 190,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 220,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 250,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 280,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 310,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 340,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 450,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 350,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 100,000đ/người
 • Tên loại phòng: Phòng VIP
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 150,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 180,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 210,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 240,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 270,000đ
  • Sử dụng 7h giá: 300,000đ
  • Sử dụng 8h giá: 330,000đ
  • Sử dụng 9h giá: 360,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 550,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 450,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 30,000đ
   - 2 giờ: 60,000đ
   - 3 giờ: 90,000đ
   - 4 giờ: 120,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 100,000đ/người

Bản đồ

Đánh giá

 • 4.5
 • Tổng 2
 • 5 1
 • 4 1
 • 3 0
 • 2 0
 • 1 0
 • Nguyễn Hữu Phong

  Rất ưng bạn lễ tân

 • Ngân

  Dịch vụ tốt ❤️ Rất ưng phòng ở đây

Giới thiệu

ManMo The Sun Hotel là một Khách sạn 3 sao đẹp có địa chỉ ngay tại 24 Ngõ 580 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm , Hải An Hải Phòng, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. ManMo The Sun Hotel có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, ManMo The Sun Hotel có quy mô 20 phòng, phòng ốc của ManMo The Sun Hotel sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Các cặp đôi đặc biệt thích địa điểm ManMo The Sun Hotel và họ đã cho 4.5 điểm sau khi nghỉ tại đây. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ManMo The Sun Hotel
 • Điện thoại: 0978561995
 • Email: thesunhotel580@gmail.com
 • Địa chỉ: 24 Ngõ 580 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm , Hải An Hải Phòng

Cơ sở lưu trú khác

Nhà nghi Tây Đại Dương
120,000đ/giờ 0904678279
0 Đánh giá
Sao Mai Hotel
120,000đ/giờ 0989150141
0 Đánh giá
Rex hotel
100,000đ/giờ 02253 764 668
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Trường Phúc
80,000đ/giờ 0946144088
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Hương Bưởi
60,000đ/giờ 0984 805 778
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Ngọc Lan
50,000đ/giờ 02253 829 477
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Hoàng Nam
Giá liên hệ 02253 781 586
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Khánh Huyền
80,000đ/giờ 0936886641
0 Đánh giá