A25 Hotel - 15 Trần Quốc Toản (Rosaliza) - Hai Bà Trưng - Hà Nội tại 15 Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm

A25 Hotel - 15 Trần Quốc Toản (Rosaliza) - Hai Bà Trưng - Hà Nội

 • Máy in
 • Tivi
 • Wifi
 • Giặt là
 • Điều hòa
 • Thang máy
 • Nhà hàng
 • Ăn sáng
 • Điện thoại
 • Tủ quần áo
 • Bình cứu hỏa
 • Truyền hình cáp
 • Bàn làm việc
 • Bồn tắm
 • Bình nóng lạnh
 • Tủ lạnh
 • Bàn uống nước
 • Mini Bar
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Máy sấy tóc
 • Bảng Giá
 • Bản đồ
 • Đánh giá
 • Giới thiệu

Bảng Giá

Tên loại phòng Nghỉ theo giờ Nghỉ theo ngày Nghỉ qua đêm Giá phụ trội
Suite

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Sử dụng 1h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 440,000đ
1,050,000đ 1,050,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 4 giờ: 240,000đ
  • 5 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 4 giờ: 240,000đ
  • 5 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 200,000đ/người
VIP

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Sử dụng 1h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
750,000đ 750,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 4 giờ: 240,000đ
  • 5 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 4 giờ: 240,000đ
  • 5 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 200,000đ/người
Sang Trọng - Deluxe

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Sử dụng 1h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
650,000đ 650,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 200,000đ/người
Cao Cấp - Superior

 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 200,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
550,000đ 550,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 4 giờ: 240,000đ
  • 5 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 1 giờ: 60,000đ
  • 2 giờ: 120,000đ
  • 3 giờ: 180,000đ
  • 4 giờ: 240,000đ
  • 5 giờ: 300,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 200,000đ/người
 • Tên loại phòng: Suite
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Sử dụng 1h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
  • Sử dụng 6h giá: 440,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 1,050,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 1,050,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 4 giờ: 240,000đ
   - 5 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 4 giờ: 240,000đ
   - 5 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 200,000đ/người
 • Tên loại phòng: VIP
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Sử dụng 1h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 750,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 750,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 4 giờ: 240,000đ
   - 5 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 4 giờ: 240,000đ
   - 5 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 200,000đ/người
 • Tên loại phòng: Sang Trọng - Deluxe
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Sử dụng 1h giá: 200,000đ
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 650,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 650,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 200,000đ/người
 • Tên loại phòng: Cao Cấp - Superior
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • 200,000đ/2h đầu
  • Sử dụng 3h giá: 260,000đ
  • Sử dụng 4h giá: 320,000đ
  • Sử dụng 5h giá: 380,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 550,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 550,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 4 giờ: 240,000đ
   - 5 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 60,000đ
   - 2 giờ: 120,000đ
   - 3 giờ: 180,000đ
   - 4 giờ: 240,000đ
   - 5 giờ: 300,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 200,000đ/người

Bản đồ

Đánh giá

 • 5
 • Tổng 1
 • 5 1
 • 4 0
 • 3 0
 • 2 0
 • 1 0
 • Trần Minh Trí

  Rất ưng bạn lễ tân

Giới thiệu

Khách sạn thành viên mới nhất của hệ thống A25 Hotel, có địa chỉ tại 15 Trần Quốc Toản, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Là một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, với 50 phòng ngủ cao cấp, nằm trên tuyến đường giao thông thuận tiện, chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng gia đình, các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp lựa chọn đặt phòng nghỉ ngơi tại khách sạn.
Là chi nhánh thứ 53 của hệ thống A25 hotel, A25 15 Trần Quốc Toản sẽ đem lại những dịch vụ tuyệt vời, sự phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình nhất, vị trí siêu đắc địa, cực thuận tiện cho quý khách hàng giữa lòng Thủ đô.

A25 Hotel luôn mong muốn sẽ là địa chỉ tin cậy khi Quý khách đến nghỉ ngơi hay công tác tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững niềm tin, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và đối tác trong suốt quá trình phát triển bền vững của mình.

Nhân dịp khai trương với ưu đãi siêu đặc biệt giảm ngay tới 𝟲𝟬% cho tất cả khách hàng đặt phòng tại #A25TrầnQuốcToản trực tiếp hoặc Hotline 0918962525

Chương trình áp dụng từ 21/10/2020-03/01/2021
Booking Hotline0918962525

Email: booking@a25hotel.com

Cơ sở lưu trú khác

ManMo Nhà Mình Homestay
150,000đ/giờ 0978561995
0 Đánh giá
ManMo Feuilles Homestay
150,000đ/giờ 0978561995
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Song Long
120,000đ/giờ 0978007896
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Trúc Sơn
100,000đ/giờ 0932015788
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Vạn Bảo
80,000đ/giờ 01239505992
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Trường Thành
90,000đ/giờ 0936121512
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Sao Mai 2
80,000đ/giờ 0966607626
0 Đánh giá
Nhà nghỉ Phương Linh
80,000đ/giờ 0977129165
0 Đánh giá