So sánh Nhà nghỉ Sao Mai 2 với các cơ sở xung quanh

Nhà nghỉ Sao Mai 2

 • số 21 ngõ 184 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Xem số điện thoại     nhanghisaomai2@gmail.com
 • Tổng số phòng: 6
 • Giá nghỉ giờ: 80,000đ
 • Giá nghỉ qua đêm: 150,000đ
 • Giá nghỉ ngày: 280,000đ
 • Tivi
 • Wifi
 • Truyền hình cáp
 • Bình nóng lạnh
 • Bảng so sánh

Bảng so sánh

Cơ sở lưu trú Đánh giá chung Khoảng cách Giá tiền Khuyến mại
Nhà nghỉ Minh Hồng 2 điểm
Người dùng đánh giá 2 chỗ này tương đương nhau
km
Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
Giá nghỉ theo giờ đắt hơn so với Nhà nghỉ Sao Mai 2. Giá nghỉ theo ngày tương đương nhauGiá nghỉ qua đêm đắt hơn 30,000đ Đang giảm 0%
Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
A25 Lương Ngọc Quyến 3 điểm
Được người dùng đánh giá tốt hơn Nhà nghỉ Sao Mai 2
km
Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
Chưa có giá nghỉ theo giờ. Chưa có giá nghỉ theo ngàyChưa có giá nghỉ qua đêm Đang giảm 0%
Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
Indochina Queen II Hotel 1 điểm
Người dùng đánh giá kém hơn Nhà nghỉ Sao Mai 2
km
Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
Chưa có giá nghỉ theo giờ. Chưa có giá nghỉ theo ngàyChưa có giá nghỉ qua đêm Đang giảm 0%
Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
Hotel Bel Ami 2 điểm
Người dùng đánh giá 2 chỗ này tương đương nhau
km
Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
Chưa có giá nghỉ theo giờ. Chưa có giá nghỉ theo ngàyChưa có giá nghỉ qua đêm Đang giảm 0%
Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
Khách sạn Blue 29 2 điểm
Người dùng đánh giá 2 chỗ này tương đương nhau
km
Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
Chưa có giá nghỉ theo giờ. Giá nghỉ theo ngày đắt hơn 269,000đChưa có giá nghỉ qua đêm Đang giảm 0%
Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
 • Nhà nghỉ Minh Hồng
 • Đánh giá chung:
  2 điểm
  Người dùng đánh giá 2 chỗ này tương đương nhau
 • Khoảng cách:
  km
  Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
 • Giá tiền:
  Giá nghỉ theo giờ đắt hơn so với Nhà nghỉ Sao Mai 2. Giá nghỉ theo ngày tương đương nhauGiá nghỉ qua đêm đắt hơn 30,000đ
 • Khuyến mại:
  Đang giảm 0%
  Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
 • A25 Lương Ngọc Quyến
 • Đánh giá chung:
  3 điểm
  Được người dùng đánh giá tốt hơn Nhà nghỉ Sao Mai 2
 • Khoảng cách:
  km
  Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
 • Giá tiền:
  Chưa có giá nghỉ theo giờ. Chưa có giá nghỉ theo ngàyChưa có giá nghỉ qua đêm
 • Khuyến mại:
  Đang giảm 0%
  Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
 • Indochina Queen II Hotel
 • Đánh giá chung:
  1 điểm
  Người dùng đánh giá kém hơn Nhà nghỉ Sao Mai 2
 • Khoảng cách:
  km
  Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
 • Giá tiền:
  Chưa có giá nghỉ theo giờ. Chưa có giá nghỉ theo ngàyChưa có giá nghỉ qua đêm
 • Khuyến mại:
  Đang giảm 0%
  Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
 • Hotel Bel Ami
 • Đánh giá chung:
  2 điểm
  Người dùng đánh giá 2 chỗ này tương đương nhau
 • Khoảng cách:
  km
  Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
 • Giá tiền:
  Chưa có giá nghỉ theo giờ. Chưa có giá nghỉ theo ngàyChưa có giá nghỉ qua đêm
 • Khuyến mại:
  Đang giảm 0%
  Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại
 • Khách sạn Blue 29
 • Đánh giá chung:
  2 điểm
  Người dùng đánh giá 2 chỗ này tương đương nhau
 • Khoảng cách:
  km
  Không tính toán được khoảng cách do bạn chưa chia sẻ vị trí
 • Giá tiền:
  Chưa có giá nghỉ theo giờ. Giá nghỉ theo ngày đắt hơn 269,000đChưa có giá nghỉ qua đêm
 • Khuyến mại:
  Đang giảm 0%
  Cả 2 cơ sở đều không có khuyến mại